top of page

För att ha möjlighet att fortsätta fokuserar på att leverera ekonomisk styrning mot tydligt uppsatta mål har jag beslutat att lämna över vår verksamhet till Accountor Ekonomi & Rådgivning AB.


För dig som kund innebär det andra möjligheter till effektiviseringar om vi ingår i en större organisation och vi kan erbjuda ett bredare sortiment av tjänster.


Personalen på Alium kommer få större möjligheter till utveckling i sitt arbeta som rådgivare.
För dig som kund innebär detta inga förändringar. Till en början kommer du inte märka något. All personal är kvar och du har kvar samma kontaktperson och samma arbetssätt som du har haft. Ditt avtal och priser är oförändrat. Jag kommer fortsätta arbeta nära dig som kund med rådgivning när behov för detta finns.


Vi kommer sitta kvar i våra lokaler till efter sommaren. Till hösten får du smaka på gott kaffe på Hälsingegatan och rapporterna kan eventuellt ha lite annan utformning –men ditt avtal med Alium Ekonomi AB gäller fortfarande.


Vi på Alium Ekonomi ser fram emot att fortsätta vara en del av ditt företag och dess utveckling.

Accountor är ett internationellt företag och en pionjär inom digitala, finansiella och administrativa tjänster. Alium Ekonomi AB blir en del av en större internationell koncern och kommer att ha tillgång till expertkompetens inom skatt, moms, bolagsärenden, legal och HR. I Sverige har Accountor nästan 350 anställda konsulter. Som koncern finns Accountor i sex länder: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Ukraina och Nederländerna. 

https://www.accountor.com/sv/sweden/om-oss-i-sverige

www.accountor.se

Nyheter

bottom of page