top of page

Vi gör dig en tjänst

Tanken är att frigöra din tid kring ekonomiska frågor så att du kan fokusera på att driva ditt företag och din affär. Samtidigt som du ska ha full kontroll över alla delar av den ekonomiska styrningen. Det är den tjänsten vi står till förfogande med. Därför erbjuder vi alla delar av en effektiv och kontrollerad redovisning, från bokföring, skatte- och momsfrågor, kund- och leverantörsreskontra, ekonomisk rapportering och lön etc, till relevant och initierad rådgivning kring både affärsutveckling och affärsjuridik, där du har alla beslutsunderlag till hands vid varje givet tillfälle.

Redovisning

Vi hanterar löpande bokföring både enligt gällande regler men också så du kan använda dina siffror för att fatta nästa affärsmässiga beslut. Om du har behov av ekonomisk styrning hjälper vi också till med detta. Att redovisa mervärdesskatt i rätt tid och att upprätta bokslut och årsredovisningar är andra delar i det uppdrag vi tar på oss.

Löner

Det är viktigt att all din personal får rätt lön vid rätt tid och att företaget betalar in skatter som hör till löner i rätt tid. Vi har en egen löneavdelning som sköter detta åt er.

Rådgivning

Vi är erfarna av såväl ekonomisk som juridisk rådgivning. Vår långa erfarenhet gör att vi kan vara diskussionspart till dig när du på olika sätt vill diskutera dina affärsmässiga beslut med någon. Vi är löpande med dig i dina beslut för att vägleda dig.

Löpande redovisning

Vi vill ha in materialet löpande för att kunden alltid ska kontroll på resultatet.

Månadsbokslut

För att kunna använda redovisningen som grund för beslut gör vi varje månad avstämningar. Det här sättet att arbeta underlättar också arbetet när det är tid för bokslut.

Lönebearbetning

För många av våra kunder är personalen navet i verksamheten. Personalen vill ha rätt lön och semester för det arbete man utfört. För att kunna uppfylla detta behöver vi ha ett nära samarbete med våra kunder och dess personal när vi utför lönebearbetning. Vi utvecklar ständigt detta arbete för att göra processerna mer digitala.

Konsultation

En entreprenör förväntas fatta många beslut – stora och små. Genom den löpande kontakt vi har med kunderna har vi möjlighet att vara deras samtalspart i dessa beslut men som också kunna se signaler som talar för att kunden behöver fatta beslut som de annars inte visste att de borde fatta. Vi kan inte allt och därför har vi ett nätverk av samarbetsparter som våra kunder kan ta del av.

Årsredovisning och inkomstdeklaration

Att upprätta årsredovisning och inkomstdeklaration både för ägare och för bolaget behöver alla göra. Vi ser till att våra kunder gör detta på ett sätt som är bra för dem i den givna situationen och att de förstår hur deras år har sett ut – så de kan fatta nya affärsmässiga beslut nästa år.

Controllerfunktion

Flera av våra kunder har sagt upp sina ekonomichefer och använder Aliums duktiga personal att hantera hela sin ekonomiavdelningen. Hos dessa kunder har vi många olika funktioner och fyller dessa med den person som är bäst lämpad. Här hjälper vi också till med budget, rapportering, likviditetsprognoser och annat som kan behövas.

Här är tjänsterna som ger dig och ditt företag ekonomisk kontroll

Kontakta oss för information

bottom of page